Teater RAMPA

Theater RAMPA

Teater Rampa

 Novo gledališče z imenom »Teater Rampa« (prej: teater.šentjanž::st.johann) se je ustanovilo konec oktobra 2022 in deluje kot samostojno društvo s sedežem v Celovcu. Cilj gledališča je, da se uveljavi kot slovensko poklicno gledališče na Koroškem in to z inovativnimi, družbeno-kritičnimi, modernimi kot tudi klasičnimi uprizoritvami v slovenskem in nemškem jeziku. Umetniška vodja, režiserka in dramatičarka Alenka Hain poskuša s pomočjo različnih uprizoritvenih izraznih sredstvih, kot so koreografija, lutkarstvo, glasba, govorica gluhih, nadnapisih, podnapisih, video i.dr., prekoračit jezikovne meje in nazorno prikaže, da je jezik gledališča univerzalen. Obenem pa Teater Rampa obiskuje s produkcijami za otroke in mladino slovenske in dvojezične šole na Koroškem.


 Das neue Theater mit dem Namen „Teater Rampa“ (vormals teater.šentjanž_st.johann) ist seit Oktober 2022 ein eigenständiger Verein. Ziel des Theaters ist, das slowenische und zweisprachige Berufstheater in Kärnten auszubauen, und zwar durch die Erarbeitung von innovativen, zeit- und gesellschaftskritischen, modernen als auch klassischen Produktionen sowohl in slowenischer als auch in deutscher Sprache. Mit Hilfe verschiedenartiger theatraler Ausdrucksformen, wie Choreografie, Figurentheater, Musik, Gebärdensprache, Übertiteln, Untertiteln, Videos usw., versucht die künstlerische Leiterin, Regisseurin und Autorin Alenka Hain sprachliche Grenzen zu überwinden und zeigt anschaulich, dass die Sprache des Theaters universell ist. Weiters besucht das Theater slowenische und zweisprachige Schulen in Kärnten/Koroška mit eigens entwickelten slowenischen Theaterproduktionen für junges Publikum.

 

KONTAKT
Gabelsberger Straße 5/2
9020 Klagenfurt / Celovec

teater.rampa@gmail.com